علت دروغگویی و ماهیت آن

  انسان موجودی واجتماعی است، به طور کلی ترجیح می دهد که در گروه باشد و تجربیاتش را با دیگران به اشتراک بگذارد، مغز ما برای رمزگشایی عبارت ظریف ، حرکات صورت و درک گفتار پیچیده بسیار تکامل یافته است. شما می توانید شواهدی از طبیعت اجتماعی ما را در همه جا درخانواده، تیم های …

علت دروغگویی و ماهیت آن ادامه »