روش شناخت درمانی در بهبود خستگی پذیری بیماران مبتلا به ام اس

روش شناخت درمانی در بهبود خستگی پذیری بیماران مبتلا به ام اس خستگی ، که اغلب به بی خوابی مرتبط است، یکی از شایع ترین شکایات بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد ( MS ) است . درمان شناختی رفتاری (CBT) ، یک رواندرمانی است که به بیماران کمک میکند افکار و احساساتی که رفتار آنها …

روش شناخت درمانی در بهبود خستگی پذیری بیماران مبتلا به ام اس ادامه »