تفاوت بین چپ دست ها با راست دست ها در …

تفکر قبل از اقدام به عمل در چپ دست ها بیشتر است     دکتر «رايت» و دکتر «هاردي» متخصص روانشناسي زيستي در دانشگاه «آبرتي داندي» وضعيت رفتاري افراد چپ دست و راست دست در موقعيت‌هاي استرس‌زا و اضطرابي را مورد بررسي قرار داده‌اند.   تحقيقات رفتاري صورت گرفته ، نشان مي‌دهد با توجه به …

تفاوت بین چپ دست ها با راست دست ها در … ادامه »