ده مهارتی که می توانید برای تنظیم احساسا ت به کار برید

  چرا از خودتان انتقاد می کنید بهتر است روی تکنیک های زیر بیشتر تمرکز کنید: 1)احساسات خود را بشناسید و از هم تمیز دهید،مثلا می دانید بین خشم و عصبانیت چه تفاوت هایی وجود دارد؟ 2) بعد از اینکه توانستید احساسات خود را خوب بشناسید به سراغ شناخت احساسات در دیگران بروید . اگر …

ده مهارتی که می توانید برای تنظیم احساسا ت به کار برید ادامه »