نکاتی در رابطه با بهداشت فردی

فشار همسالان: تحقیقی در سال 2009 نشان داد که افراد زمانی بیشتر به شستن دست های خود ترغیب می شوند که افراد بعد از آنها این کار را انجام دهند. احتمالا شما هم به انجام کارهای بهداشتی ترغیب شده اید. اما آیا واقعا لازم است که ترغیب شوید؟ برخی می پرسند آیا واقعا لازم است …

نکاتی در رابطه با بهداشت فردی ادامه »