مصرف الکل با بروز آلزایمر / فراموشی ارتباط دارد؟

مصرف  الکل به عنوان عادتی تاثیر زیادی در بدتر شدن بیماری آلزایمر و فراموشی دارد. در گذشته گفته می شد […]

مصرف الکل با بروز آلزایمر / فراموشی ارتباط دارد؟ بیشتر بخوانید »