شرمساری

شرم چیست

شرم چیست؟ شرمساری از دیدگاه روانشناسی و روان تحلیلی

شرمساری چیست؟ جهان شمولی شرم بر اساس رویکرد روان تحلیلی   در این مقاله، شرم از چندین دیدگاه مختلف بررسی می‏شود. فرهنگی – اجتماعی – رشدی هیجان شرمی که توسط شرم شکل می‏گیرد به عنوان یک حد و مرز از حریم خصوصی فرد محافظت می‏کند همچنین رشد شرم، موجب آگاهی از خود و آگاهی از …

شرم چیست؟ شرمساری از دیدگاه روانشناسی و روان تحلیلی ادامه »

احساس شرمساری و گناه خوب است یا بد؟ چگونه احساس گناه نکنیم؟

  حس گناه یک حس نامطلوب است که بخاطر انجام یا فقدان انجام کاری در گذشته و یا در آتیه در ما محتمل است به وجود آید. بطور معمول حس گناه با انتقاد شدید از خودمان همراهست و اثرات مخرب بسیاری دارد. حس گناه مرتبط به عملی درگذشته: امکان دارد در گذشته دروغ بزرگی به …

احساس شرمساری و گناه خوب است یا بد؟ چگونه احساس گناه نکنیم؟ ادامه »