با این نوشیدنی موفق به کار گروهی شوید!!!

با این نوشیدنی موفق به کار گروهی شوید!!!

با این نوشیدنی موفق به کار گروهی شوید!!! JUNE 5, 2018     محققان دریافتند افرادی که عملکرد مثبتی در گروه داشته اند از قبل کافئین مصرف می کرده اند . مطالعه دوم دیگری نشان داد افرادی که تحت تأثیر کافئین قهوه بوده اند بیشتر در محیط های  گروهی صحبت می کردند و نسبت به …

با این نوشیدنی موفق به کار گروهی شوید!!! ادامه »