تکنیک های یک خواب خوب

• یک روش روزمره برای آرامش قبل از خواب ایجاد کنید. مثلا یک ساعت قبل از خواب دوش آب گرم بگیرید و یا ماساژ و یا یوگا کار کنید. • بدن و ذهن خود را قبل از خواب بیش از حد تحریک نکنید. • اگر متوجه شدید که نمی توانید بخوابید با یک حالت دلواپسی در …

تکنیک های یک خواب خوب ادامه »