بعد از طلاق، جهنم در انتظارتان است یا بهشت؟

به تازه گی از همسرتان جدا شدید ؟ تازه ازدواج کرده بودید؟ دارای فرزند هستید؟ سالها است که با هم زندگی کرده اید؟ هر کس داستان طلاق متفاوتی دارد، طلاق همان نمایش غیر شفاهی از محبت است. در اینجا هشت گام برای بعد از طلاق بیان شده است که می تواند به افراد در بدست …

بعد از طلاق، جهنم در انتظارتان است یا بهشت؟ ادامه »