راههای کمک به کودکان تکانشی در خانه

  والدین می توانند  برای کمک به یک کودک تکانشی در منزل می توانند از تکنیک های زیر استفاده کنند   ازبچه ها بخواهید تا در آماده کردن مواد غذایی به شما کمک کنند. فعالیت های سرگرم کننده را با پیاده روی یا دوچرخه سواری با هم به عنوان یک خانواده ترکیب کنید. ارائه تصویر …

راههای کمک به کودکان تکانشی در خانه ادامه »