نحوه تصمیم گیری مناسب و عقلانی در شرایط بحرانی و اوج بیماری

شرایط اضطراری می تواند در هر زمانی برای هرکسی رخ دهد. با وجود اینکه خانواده و مدارس به صورت نمایشی تمرين آتش نشاني (كه در ساختمان هاى بزرگ و بيمارستان ها و مدارس و غيره انجام ميشود) انجام می دهند، اما اغلب با موارد اضطراری پزشکی که می تواند حتی منجر به مرگ و معلولیت …

نحوه تصمیم گیری مناسب و عقلانی در شرایط بحرانی و اوج بیماری ادامه »