آشنایی با مراحل فراموشی (آلزایمر و دمانس)

فراموشی یا دمانس همیشه به این سادگی نیست که قابل ارزیابی دقیق باشد و بتوان مرحله بیماری را مشخص نمود.اما […]

آشنایی با مراحل فراموشی (آلزایمر و دمانس) بیشتر بخوانید »