کاریزمای قوی و بالا

چطور و چگونه کاریزماتیک باشیم! بالا بردن کاریزما در سه سوت!

افزایش کاریزما در 5 روز!   تابحال به این مسأله دقت نموده اید که هر یک از آدم‌ها تا چه مقدار توانایی شیفته کردن هر شخصی (فردی) را دارند؟ تفاوتی ندارد که از نظر ظاهری چگونه باشد یا چه میزان پول داشته باشند، برخی اشخاص توانایی دارند بمحض وارد شدن به اتاق، در کانون عنایت …

چطور و چگونه کاریزماتیک باشیم! بالا بردن کاریزما در سه سوت! ادامه »