معرفی متخصصین مربوطه در درمان اختلالات شخصیتی

برای مشاوره و درمان اختلالات شخصیتی و رفتاری در بزرگسالان در کلینیک آلومینا:   درمان بصورت ترکیبی دارویی و غیردارویی انجام میشود . در کلینیک شریعتی: برای خانم دکتر بنی هاشمی یا آقای دکتر شیبانی نوبت ویزیت بگیرید. در کلینیک رسالت :  برای آقای دکتر سینا قاسمی یا خانم دکتر گیلدا کیانی مهر نوبت ویزیت …

معرفی متخصصین مربوطه در درمان اختلالات شخصیتی ادامه »