سوء مصرف مواد در بین مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی و خودشیفته

    3 صفت اختلال شخصیت مرزی که در تعریف DSM-IV آمده است : عود رفتار خود کشی ، جرکات و رفتارهای تهدید آمیز و زخمی کردن خود می باشد .   البته باید در نظر داشته باشید همه افراد با اختلال شخصیت مرزی همیشه به خود آسیب نمی رسانند و میل به خود کشی …

سوء مصرف مواد در بین مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی و خودشیفته ادامه »