درمان سرطان با آنتی بادی موجود در شتر

آنتی بادی های شتر=  ویروس ضد سرطان     در یک مطالعه ای که توسط محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن […]

درمان سرطان با آنتی بادی موجود در شتر بیشتر بخوانید »