درمان سرطان با آنتی بادی موجود در شتر

آنتی بادی های شتر=  ویروس ضد سرطان     در یک مطالعه ای که توسط محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس انجام شده و در مجله مولکولی و درمان گزارش شده است نشان دادند که آنتی بادی هایی که در بدن شتر وجود دارد می تواند در برابر سلول های سرطانی مقاومت کرده …

درمان سرطان با آنتی بادی موجود در شتر ادامه »