کارهای شیفت شب و اختلالات خواب

این مقاله برای کسانی است که به دلیل کار شبانه و یا کارهای شیفتی دچار اختلالات خواب می شوند. کار شبانه یا شیفت های چرخشی منجر به بروز اختلالات خواب می شود. در این شرایط ممکن است حتی زمانی که هوشیار هستید یا زمان کار نیز دچار مشکل شوید. فردی که کار شبانه انجام می …

کارهای شیفت شب و اختلالات خواب ادامه »