نشانه ها و عوامل بروز شب ادراری

_  نشانه ها اگر این نشانه ها را دیدید به دکتر مراجعه کنید: ♦ کودک شما در سن6 تا 7 سالگی هنوز رخت خواب خود را خیس می کند. ♦ کودک شما بعد از دوره ای خشک بودن، شروع به خیس کردن رخت خواب کرده است. ♦ خیس کردن رخت خواب زمانی که با نشانه …

نشانه ها و عوامل بروز شب ادراری ادامه »