آیا می دانستید برخی نواحی از مغز انسان با سگ مشابهت دارد!

  در این مطالعه که برای اولین بار به مقایسه اسکن های مغزی از غیر پستانداران و انسان ها پرداخته و در مجله مطبوعات زیست شناسی در بوداپست به چاپ رسیده است نشان داد که سگ و انسان ها مناطق مغزی مشترکی برای تشخیص صدا دارند و  در هنگام پردازش نشانه های عاطفی نیز به …

آیا می دانستید برخی نواحی از مغز انسان با سگ مشابهت دارد! ادامه »