آیا می دانستید برخی نواحی از مغز انسان با سگ مشابهت دارد!

  در این مطالعه که برای اولین بار به مقایسه اسکن های مغزی از غیر پستانداران و انسان ها پرداخته […]

آیا می دانستید برخی نواحی از مغز انسان با سگ مشابهت دارد! بیشتر بخوانید »