برای سلامتی به چند ساعت خواب نیاز دارید؟

_  نوزاد تازه متولد شده(1 تا 2 ماه) : 14 تا 18 ساعت خواب در طول شبانه روز _  نوزاد ( 3 تا 11 ماه ) : 13 تا 16 ساعت خواب در طول شبانه روز _  خردسالان (1 تا 3 سال) :12 تا 14 ساعت  خواب در طول شبانه روز _  کودکان پیش دبستانی( …

برای سلامتی به چند ساعت خواب نیاز دارید؟ ادامه »