شانه منجمد

کپسولیت چسبنده (كالبد شناسي: نيام يا لايه اى كه برخي اندام را دربر مي گيرد) اصلاح پزشکی برای شانه منجمد است […]

شانه منجمد بیشتر بخوانید »