نکته ی سلامت روان روز: اگر تمام عمر را صرف انتظار طوفان کنید هرگز از آفتاب لذت نخواهید برد.

راه هایی ساده برای زندگی شاد و آزاد 1) لیستی کوتاه از چیزهایی که شما را شاد و خوشحال می کند یاد داشت کنید. این لیست را همیشه در دسترس خود نگه دارید و مطمئن شوید در طول هفته حداقل چند مورد از آنها را انجام می دهید. مثال: من عاشق خوردن یک هلوی شیرین …

نکته ی سلامت روان روز: اگر تمام عمر را صرف انتظار طوفان کنید هرگز از آفتاب لذت نخواهید برد. ادامه »