توجه آگاهی روشی برای شاد زیستن در لحظه

پنج گام برای توجه آگاهی شما می توانید یاد بگیرید که چطور یک لحظه ی شاد و یک احساس شادی، در هر زمان از روز بسازید. خانه ی واقعی ما در گذشته نیست. خانه ی واقعی ما در آینده نیست. خانه ی واقعی ما در اینجا و اکنون است. زندگی فقط در اینجا و اکنون …

توجه آگاهی روشی برای شاد زیستن در لحظه ادامه »