اندورفین موجب شادی و نشاط می‌شود

تولید ماده شیمیایی اندورفین در بدن موجب شادی و نشاط ما می‌شود و مسلما زمانهایی که حال خوبی نداریم میزان اندورفین در بدن کاهش پیدا کرده به هر حال باید دانست که اندرفین با یک سری فعالیت‌های خاص در بدن آزاد می‌شود .در اینجا برخی از این فعالیت ها را بیان میکنیم:  ورزش کردن با …

اندورفین موجب شادی و نشاط می‌شود ادامه »