آشنایی با متخصص اعصاب وروان و سکس تراپی

دکتر ندا فرزانه متخصص بیماریهای اعصاب و روان (روانپزشک) و رواندرمانگر تحصیلات: فارغ التحصیل رشته روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی تهران عضو انجمن روانپزشکان ایران عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران عضو کمیته سکس انجمن روانپزشکان ایران عضو علمی انمن اختلال ترانس ( ملال جنسی)   حیطه های تخصصی  دکتر ندا فرزانه: ارائه …

آشنایی با متخصص اعصاب وروان و سکس تراپی ادامه »