سیگار تنها درمان استرس های زیاد منه ..

سیگار تنها درمان استرس های زیاد منه ..

سیگار تنها درمان استرس های زیاد منه ..من سیگار میکشم ، راستش واقعا کشیدن سیگار  رو دوست ندارم . ولی متاسفانه تنها راهی است که  استرس های من رو از بین می بره . خیلی وقتا بعد از سیگار کشیدن دچار سرگیجه و تهوع میشم . خیلی سعی کردم ترک کنم اما به یه نقطه …

سیگار تنها درمان استرس های زیاد منه .. ادامه »