اثرات کوتاه مدت و بلند مدت ماری جوانا

اثرات کوتاه مدت ماری جوانا: اختلال حسی (عدم کارکرد صحیح حواس پنجگانه) احساس وحشت اضطراب هماهنگی ضعیف بدنی و عضلانی […]

اثرات کوتاه مدت و بلند مدت ماری جوانا بیشتر بخوانید »