داروهایی که باعث بزرگ شدن بافت پستان آقایان میشوند

گاینکوماستی ( جنیکوماستی) به رشد و بزرگ شدن بافت پستان در آقایان گفته میشود. دقت کنید که در مردان چاق،  چربی همانند شکم و ران ها در پستان ها نیز تجمع می یابد که این وضعیت گاینکوماستی نیست بلکه فقط تجمع چربی ست.در گاینکوماستی بافت پستان لست که رشد میکند و بزرگ میشود نه تجمع …

داروهایی که باعث بزرگ شدن بافت پستان آقایان میشوند ادامه »