چگونه خطر سکته مغزی ر ا کاهش دهیم ؟

یکی از علل شایع مرگ و میر و یا کاهش کیفیت زندگی سکته مغزی است. در حال حاضر تلاش می شود با سریع ترین و قابل فهم ترین رویکرد ریسک سکته مغزی ر ا کاهش داده شود. برر سی ژنتیکی،   پرسیدن و دانستن سابقه فامیلی در صورت وجود علل زمینه ای ژنتیک مثل و …

چگونه خطر سکته مغزی ر ا کاهش دهیم ؟ ادامه »