واسکولیت چیست؟

واسکولیت چیست؟ واسکولیت التهاب عروق خونی است که  رگ ها، شریان ها، مویرگ ها  را شامل می شود . بسته به نوع، واسکولیت می تواند رگ های خونی از هر نوع، اندازه، و یا مکان تاثیر بگذارد.  واسکولیت چگونه بر سیستم عصبی تاثیر می گذارد؟ واسکولیت می تواند مشکلات در هر عضوی از بدن، از جمله  سیستم عصبی مرکزی (CNS) و …

واسکولیت چیست؟ ادامه »