سیستم اعصاب محیطی

واسکولیت چیست؟

واسکولیت چیست؟ واسکولیت التهاب عروق خونی است که  رگ ها، شریان ها، مویرگ ها  را شامل می شود . بسته به نوع، واسکولیت می تواند رگ های خونی از هر نوع، اندازه، و یا مکان تاثیر بگذارد.  واسکولیت چگونه بر سیستم عصبی تاثیر می گذارد؟ واسکولیت می تواند مشکلات در هر عضوی از بدن، از جمله  سیستم عصبی مرکزی (CNS) و …

واسکولیت چیست؟ ادامه »

نوروپاتی حسی (sensory neuropathy) چیست؟

ساختار سیستم  اعصاب  محیطی  کمابیش شبیه  کابل سیم برق است که براساس کارکرد آن متغییر است. این الیاف عصبی  اگر از نوع حرکتی باشد کلفت تر هستند و روکش میلین دارد .اگر از نوع حسی باشد نازک تر هستند. در نوروپاتی حسی این الیاف نازک در گیر می شوند. در برخورد با نوروپاتی حسی باید بیماری های …

نوروپاتی حسی (sensory neuropathy) چیست؟ ادامه »