سرگیجه

سرگیجه می تواند از یک  احساس زودگذر ساده تا از دست دادن شدید تعادل متغیر باشد. تقریبا نیمی از بزرگسالان حداقل یک بار در عمرشان سرگیجه علامتدار را تجربه می کنند. سرگیجه به طور کلی به سه حس خاص اشاره دارد: غش کردن: یک نوع از سرگیجه که با احساس سیاهی رفتن چشم ها و …

سرگیجه ادامه »