مختصری در مورد درد سیاتیک و علائم مرتبط با آن

    تقریبا مثل درد برش تیز تیغ ریش تراشی غیر قابل تحمل است ، احساس می کنید کسی پشت شما را برش می زند و از پشت به پایین تر ، از طریق باسن رو به پایین تا پشت پا ادامه می دهد. اگر شما شبیه چنین چیزی را تجربه می کنید احتمالا از …

مختصری در مورد درد سیاتیک و علائم مرتبط با آن ادامه »