حرف نزدن کودکان را جدی بگیرید

حرف نزدن کودکان را جدی بگیرید

  حرف نزدن کودکان را جدی بگیرید……محققان می‌گویند حرف نزدن بعضی کودکان میتواند به دلیل وضعیتی موسوم بهselective mutism باشد. این آشفتگی در واقع نوعی هراس یا فوبیای سخن گفتن است که در آن بچه (کودک)هنگام (موقع) سخن گفتن به یک نقطه خیره شده و عضلاتش محکم میشود. این حالت با خجالتی بودن بطور کامل …

حرف نزدن کودکان را جدی بگیرید ادامه »