چرا وقتی هدف خاصی دارید، نباید به کسی بگویید؟

  آیا تا بحال به این موضوع فکر کرده اید که چرا ما نباید اهدافمان را با صدای بلند اعلام کنیم؟ آیا می دانید چرا خیلی از اوقات در اهدافی که از قبل تعیین کرده ایم و با دیگران درمیان گذاشته ایم، شکست می خوریم؟ در سال 1926، کورت لوین، موسس روانشناسی اجتماعی روی این …

چرا وقتی هدف خاصی دارید، نباید به کسی بگویید؟ ادامه »