ارتباط بین تمایلات جنسی با صمیمیت زوجین

در این مقاله طی مصاحبه ای با خانم دکتر ندا فرزانه ( از روانپزشکان مجموعه پزشکان جایروس) در مورد رابطه بین صمیمیت زوجین و تمایلات جنسی میان آنها خواهیم پرداخت. ارتباط بین تمایلات جنسی با صمیمیت زوجین نقش صمیمیت در رابطه جنسی صمیمیت در رابطه زوجین چیست؟ آیا فقط سکس خوب کافی نیست؟ چرا گاهی …

ارتباط بین تمایلات جنسی با صمیمیت زوجین ادامه »