آیا ویتامین ها و مکمل ها میل جنسی مردان را افزایش می دهند؟

یک رابطه سالم نیازمند یک ارتباط خوب و صادقانه است، اما گاهی ممکن است به جای مراجعه به پزشک و سکستراپیست، به استفاده از داروها و مکمل ها رو بیاورید. اما آیا این داروها، مکمل ها و محصولات تبلیغ شده سالم و بی خطر هستند؟ در ویدئوی زیر راه کارهایی به شما معرفی می شوند …

آیا ویتامین ها و مکمل ها میل جنسی مردان را افزایش می دهند؟ ادامه »