سکسولوژی

اختلالات کرونوفیلیا

انحراف جنسی کرونوفیلیا چیست؟ اعتراف یک فرد مبتلا به کرونوفیلیا

کودکان پیش دبستانی به علت اینکه هنوز به سن بلوغ نرسیده اند و تغییرات جسمی را تجربه نکرده اند ، بهترین گزینه برای بیماران کرونوفیلیا می باشند. 

انحراف جنسی کرونوفیلیا چیست؟ اعتراف یک فرد مبتلا به کرونوفیلیا بیشتر بخوانید »