راهنمای تصویری سکته مغزی

سکته مغزی چیست؟ سکته مغزی یک اورژانس پزشکی است و یکی از علل اصلی مرگ در تمام دنیاست. زمانی که یک رگ خونی در مغز بسته می شود یا جدارش پاره می شود به اصطلاح می گوییم سکته مغزی رخ داده است. بدون درمان،پس از سکته مغزی، سلولهای مغز به سرعت شروع به مردن میکنند. …

راهنمای تصویری سکته مغزی ادامه »