آیا کج شدن صورت نوعی سکته مغزی است؟

صبح از خواب بیدار می شوید و مثل همیشه جلوی آینه می روید! اما اینبار چیزی متفاوت می بینید! چین […]

آیا کج شدن صورت نوعی سکته مغزی است؟ بیشتر بخوانید »