سکته مغزی خاموش

آیا تاکنون سکته مغزی داشته اید؟چگونه می توان به این مسئله پی برد؟ سکته مغزی توقف ناگهانی رسیدن خون به بخشی از مغز می باشد. برخی افراد بدون اینکه حتی متوجه شوند دچار سکته مغزی می شوند. این نوع سکته که سکته مغزی خاموش نامیده می شود، شناخت علائم آن کار آسانی نیست به علاوه …

سکته مغزی خاموش ادامه »