فلج بل (کج شدن نیمه صورت)!علائم،علل و درمان

فلج بلز یا فلج صورت را ابوعلی سینا به خوبی می شناخته و در کتاب قانون شرح داده است ولی […]

فلج بل (کج شدن نیمه صورت)!علائم،علل و درمان بیشتر بخوانید »