کتامین مخدر و سو استفاده از آن

عوارض کتامین و سوء استفاده از آن ؟؟؟ کتامین مخدر جدیدی که متاسفانه میان دبیرستانی‌ها و بچه پولدارها خواهان بیشتری دارد. زیرا قیمت بالایی دارد. عوارض کوتاه مدت آن بیماری‌های دهان و دندان و فشار خون عنوان شده است. ،کتامین ماده مخدر نیست بلکه دارویی است از دسته آنتاگونیست که مصرف پزشکی در اتاق عمل، درمان …

کتامین مخدر و سو استفاده از آن ادامه »