مدیریت واکنش و عکس العمل های کودکان در مقابل طلاق ( قسمت 2 )

    گفتن موضوع طلاق به کودکان بسیار سخت است و اینکه چطور تشخیص دهند ، با این مساله کنار بیایند و کمتر ناراحت شوند بسیار مشکل است ، باید به گونه ای این جریان برای کودکان بیان شود که برای آنها قابل فهم باشد ، باید به آنها اطمینان داده شود که بعد از …

مدیریت واکنش و عکس العمل های کودکان در مقابل طلاق ( قسمت 2 ) ادامه »