نرون های شبکه عصبی

تست نوار عصب عضله | مرکز انجام نوار عضله و عصب در تهران | متخصص نوار عصب

نوار عصب و ماهیچه چیست؟   تست نوار عصب و ماهیچه یک وارسی و تحقیق تشخیصی برای پی بردن به کارکرد عصب‌های بدن است. بدن آدم یک مولد الکتریسیته است و مقصود از ایجاد این الکتریسیته منتقل نمودن پیغام میان مغز و سایر اندام‌ها است. انتقال پیام هایی بصورت حس لمس، درد، فشار، گرما در پوست …

تست نوار عصب عضله | مرکز انجام نوار عضله و عصب در تهران | متخصص نوار عصب ادامه »