درمان های غیر دارویی سندرم پاهای بی قرار

سندرم پای بیقرار اختلالی است که باعث  احساس خارش و احساس نامطلوب در اندام خصوصا در ساق و مچ پا می شود که با حرکت دادن یا ماساژ اندام درگیر بهتر می شود. البته نامگذاری این سندرم ممکن است در سالهای آینده تغییر کند چون در بسیاری موارد این حالت به پاها محدود نمی شود …

درمان های غیر دارویی سندرم پاهای بی قرار ادامه »