بهترین قرص ها برای سردردهای سینوسی

طبق تحقیقات دانشگاه Penn State، سردردهای سینوسی نتیجه ی تورم سینوس ها هستند. انجمن رینولوژیک امریکا اظهار می دارد که سینوزیت یکی از شایع ترین بیماریهای مزمن است که بیشتر از 30 میلیون امریکایی را تحت تاثیر قرار داده است. سردردهای سینوسی با کسلی، دردهای ضربان دار در تمام قسمت های سر و حتی گوش …

بهترین قرص ها برای سردردهای سینوسی ادامه »