اشعه های نور خورشید و تاثیر آن بر پوست

  قسمتی از نور خورشید که به زمین می رسد شامل 47.5 % اشعه مرئی ،50 % اشعه مادون قرمز […]

اشعه های نور خورشید و تاثیر آن بر پوست بیشتر بخوانید »