پاسخ به سوالات رایج درباره گروه درمانی

اعضای گروه در گروه درمانی تغییر می کند؟ معیار پیوستن به گروه بستگی به هدف گروه و موضوعاتی که گروه […]

پاسخ به سوالات رایج درباره گروه درمانی بیشتر بخوانید »